Tempus18 -leiriä suunniteltaessa on leirin saavutettavuus otettu huomioon alusta alkaen. Yhteisessä suunnittelussa on pyritty siihen, että saavutettavuus on luonnollinen ja olennainen osa kaikessa leiriin liittyvässä pohdinnassa ja tekemisessä eli se ikäänkuin sisäänkasvaa jo näin varhaisessa vaiheessa jokaiseen leirin tekijään ja sitä kautta kaikkeen toimintaan. Saavutettavuudella halutaan turvata se, että jokaisella on mahdollisuus osallistua kaikkien aikojen piirileirille Lohtajan Vattajalla.

Tempuksella yksi alaleiri rakennetaan esteettömäksi niin, että myös liikuntarajoitteiset ja/ tai apuvälineitä käyttävät voivat osallistua leirille. Leirille tuodaan tarvittaessa myös liikkumista leiriolosuhteissa helpottavia apuvälineitä, mm. Hippocampe- pyörätuolit sekä maastorollaattorit. Apuväline kohdennetaan henkilökohtaisesti jokaiselle sellaista tarvitsevalle, jotta se on varmasti leiriläisen saatavilla ja käytössä koko leirin ajan. Näin ollen on erittäin tärkeää kertoa apuvälinetarpeesta hyvissä ajoin. Apuväline- ja muista erityistarpeista kannattaa kertoa piirimme projektikoordinaattorille Riitta Kivivasaralle, sähköpostia voit lähettää osoitteeseen riitta.kivivasara@partio.fi .

Saavutettavuuden turvaamiseksi Tempukselle rakennetaan myös esteetön ruokailukatos. Leiriläisten käytössä ovat inva-vessat sekä esteettömät yksityiset hygieniatilat. Leirialueen opasteissa käytetään tekstien lisäksi kuvia, tämä helpottaa myös kansainvälisten vieraidemme sekä pienten lasten ”navigointia” alueella. Opasteiden selkeyttä pyritään turvaamaan myös värien käytöllä.

Yksi osa saavutettavuutta on myös leiriläisten lääketieteellisten tarpeiden huomioiminen. Leirialueella on sähkö ja kylmälaitteet mm. turvaamassa sähköpyörätuolien lataamisen sekä lääkkeiden säilytyksen leiriolosuhteissa. Leirisairaalassa on paikalla aina ammattitaitoista ja osaavaa lääkintähenkilöstöä auttamassa hädän hetkellä.

Saavutettavuus pyritään huomioimaan monipuolisessa leiriohjelmassa osallistujien tarpeiden mukaan. Myös levon ja rauhoittumisen tarve ja mahdollisuus siihen huomioidaan mm. luomalla leirialueelle rauhoittumispaikkoja, joissa on aina paikalla turvallinen aikuinen. Aikuisen kanssa voi halutessaan vaikka jutella, lueskella sarjakuvia tai pelata lautapelejä.

Tempukselle osallistuminen on haluttu tehdä kaikille mahdolliseksi myös taloudellisesti. Tempuksen stipendirahastosta voi hakea leirimaksutukea taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Leirimaksutuen jälkeen jää hakijalle maksettavaksi omavastuuosuus, joka on sudenpennuilla 40 euroa ja muilla 60 euroa. Lue lisää osallistumismaksu-sivulta.