Leirilippukunnassa on kaksi leirilippukunnanjohtajaa ja ikäkausille tarvittava määrä johtajia. Seuraavassa on esitelty nämä pestit tarkemmin.

Leirilippukunnanjohtajien pesti

Leirilippukunnanjohtajan pesti on mestaritason pesti. Leirilippukunnanjohtaja kuuluu leirin Osallistuja-osa-alueeseen (vrt. ohjelma, palvelu jne). Lippukunta/ lippukunnat valitsevat leirilippukunnanjohtajan (llpkj). Alaleiripäällikkö käy pestikeskustelun llpkj:n kanssa. Leirilippukunnanjohtaja johtaa yhdessä parinsa kanssa noin 50-100 henkilön leirilippukuntaa.
Leirilippukunnanjohtaja saa partio.fi-tunnuksen, jolla hän pääsee kirjautumaan Sharepointiin ja pystyy siellä tutustumaan leirin valmistelun etenemiseen. Leirilippukunnanjohtajalla on näin myös mahdollisuus vaikuttaa leirin suunnitteluun. Ohjeet tunnuksen luomiseen tulee sähköpostiin.

Vaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kokemusta johtamisesta
 • tuntee Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet + Turvallisesti yhdessä -koulutus on käyty

Tehtävät

Ennen leiriä

 • Pestaa yhdessä lippukuntien kanssa leirilippukunnan akelan, sammon ja luotsit.
 • Huolehtii ennen leiriä leiritiedotuksesta yhdessä lippukunnan leiriyhdyshenkilön kanssa, mikäli tehtävään on valittu eri henkilö. On toivottavaa, että llpkj voisi itse toimia yhdyshenkilönä omassa lippukunnassaan.
 • Pitää yhteyttä omaan leirilippukuntaan tulevien lippukuntien kanssa.
 • Puhaltaa omalta osaltaan Tempus18-innostusta lippukuntiin.

Leirillä

 • Johtaa leirilippukuntaa yhdessä leirilippukunnanjohtajaparinsa kanssa.
  On leiriläiselle turvallinen aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa.
 • Tukee, kannustaa ja antaa palautetta leirilippukuntansa akeloille, sammoille ja luotseille.
 • Osallistuu alaleirin päivittäisiin llpkj-palavereihin.
 • Pitää huolta päivän aikatauluissa pysymisestä.
 • Toimii tiedonvälittäjänä molempiin suuntiin alaleiripäällikön ja leirilippukunnan välillä.
 • Huolehtii yhdessä muiden johtajien kanssa leirilippukuntantalaistensa onnistuneesta leirikokemuksesta.
 • Pyytää tarvittaessa Sepon tukea leirilippukuntansa arjen tilanteissa, esim. kiusaamistapauksissa.
 • Ohjaa akeloita, sampoja ja luotseja käyttämään luotsimestarin tukea.

Muut leirilippukunnan pestit

Leirilippukunnassa on myös akeloita, sampoja ja luotseja.

Leirilippukunnanjohtajien ja yhteyshenkilöiden Facebook-ryhmä

Leirilippukunnanjohtajille ja yhteyshenkilöille on oma Facebook-ryhmä, johon he ovat lämpimästi tervetulleita. Ryhmän nimi on Tempus18 Leirilippukunnat.