Tempus18:n tavoitteet ohjaavat leirin tekemistä ja ne on jaettu kolmelle tasolle: leiriläisen, lippukunnan ja piirin tasolle. Näitä tasoja myös kuvaavat tunnisteet #tästävieläpuhutaan, #tehdäänleiriyhdessä ja #kokopiirinjuttu.

Leiriläisen taso #tästävieläpuhutaan

 • Osallistuja saa innostavia kokemuksia ja lisää partiopaloa
 • Osallistuja tuntee olevansa osa monimuotoista partioyhteisöä
 • Osallistuja kasvaa toimimaan yhdessä
 • Osallistuja saa keinoja ja rohkeutta itsensä kehittämiseen

Lippukunnan taso #tehdäänleiriyhdessä

 • Leirilippukuntien arkea ja leirille lähtöä tuetaan luomalla leirilippukuntien pesteistä vetovoimaisia ja houkuttelevia myös jatkon kannalta.
 • Tuetaan lippukunnan johtamisen uuden työnjaon käyttöönottoa
 • Lippukunnat saavat lisää keinoja partiokasvatukseen
 • Lippukunnat saavat keinoja pestaamiseen

Piirin taso #kokopiirinjuttu

 • Saadaan lippukuntien keskinäinen yhteistyö ja osallistujien välinen yhteisöllisyys tiivistymään
 • Lippukunnat kokevat merkitykselliseksi olla osa piiriä
 • Piirileiri tukee piirin jaostojen, ryhmien ja piirihallituksen toimintaa. Piiri saa uusia aktiivisia toimijoita